Toto není e-shop pro koncové zákazníky, ale obchodní portál společnosti DNS a.s. – IT distributora s přidanou hodnotou (VAD).
MarketPlace
IT s přidanou hodnotou

Přihlášení

Registrace

Zapomenuté heslo

Zpět
0

Seznam poptávaného zboží

Na uvedené zboží a služby požaduji nabídku

S tímhle nepojede žádný server... :(

Microsoft SQL Instalace a implementace 

Základní instalace a implementace Microsoft SQL. Služba obsahuje: Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb zahájení, plánování, provádění a ukončení projektu, včetně koordinace zdrojů dodávek a…
Cena na vyžádání

Popis

Základní instalace a implementace Microsoft SQL.


Služba obsahuje:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
  • zahájení, plánování, provádění a ukončení projektu, včetně koordinace zdrojů dodávek a komunikace se zúčastněnými stranami
 • Předinstalační služby a příprava:
  • konzultace a získání informací o stávajícím stavu infrastruktury
  • kontrola uvažovaného hardware a software pro implementaci Microsoft SQL dle doporučených specifikací
  • konzultace uvažované konfigurace Microsoft SQL
   • Fyzický / Virtuální
   • Stand-alone / Failover Cluster / Always-On
   • Provozované služby (SQL Engine, Analysis services, Reporting Services, …)
   • Authentifikace, servisní účty
   • SQL collation
   • Zálohování
 • Instalace a konfigurace MS SQL serveru / clusteru:
  • Základní instalace MS SQL na připravený kompatibilní OS
  • Instalace posledních updatů a patchů
  • Instalace Management nástrojů
  • Instalace dalších provozovaných služeb
 • Konfigurace MS SQL :
  • vytvoření a konfigurace jedné databáze
  • konfigurace dalších vybraných služeb
  • definice prostředků
  • nastavení pravidelné údržby
 • Zabezpečení a autentizace
  • přihlašování Windows vs. SQL
  • auditování
 • Nastavení zálohování
  • příprava zálohování SQL serveru na úrovni full backupu a transakčního logu
 • Testování a validace
  • spuštění a testování MS SQL
  • ověření dostupnosti
 • Školení a předání informací
  • Základní školení administrátora v rámci základního používání a správy, předání stručné dokumentace implementovaného řešení

Doplňkové služby (volitelné):

 • Integrace s existujícími systémy a službami
 • 4h. Engineer time – navazující na místě/vzdálená práce na činnostech související s touto implementací, které nejsou součástí této služby anebo doplňkových služeb

Pro úspěšnou instalaci a implementaci je nutná spolupráce a příprava na straně příjemce služby! Během zahájení služby bude příjemce služby požádán např. o zajištění IP rozsahů, DNS záznamů, konfiguraci DHCP, vzdáleného přístupu pro konfiguraci apod.

Rozsah zajištění připravenosti může být upřesněn během zahájení projektu dle požadavků a potřeb zákazníka.

V případě nepřipravenosti nebo nezajištění podmínek pro úspěšné zahájení a doručení části nebo celé služby, nemůže být garantováno dokončení této služby, včetně domluveného harmonogramu. Dojde-li v tomto důsledku k prodloužení času stráveného na místě instalace, může být dodatečně fakturován čas strávený nad rámec této služby v rozsahu min.4hod. a max.8hod. Engineer time a to i opakovaně při dalších pokusech o doručení služby.

Tato služba včetně doplňkových služeb a před instalační přípravy nezahrnuje nebo nenahrazuje jakékoliv konzultační služby související s hodnocením nebo návrhem řešení. DNS a.s. jako dodavatel této služby není zodpovědný za správnost navrženého řešení, využití této služby a negarantuje úspěšnou instalaci a implementaci v prostředí zákazníka, pokud návrh řešení a služeb nebyl součástí předchozích konzultací poskytnutých DNS a.s.

Žádný software (SW) není součástí této služby.

Služba je doručována konzultantem s odpovídající certifikací výrobce anebo 10+ let zkušenostmi v dané oblasti. Služba je doručována vzdáleně (kromě instalace hardware), v pracovní dny, v čase od 8 do 17hod.

Služba je platná v rámci České republiky.

Technický garant
Vladimír Havelka
Professional Services Manager & Sr. Consultant Dell Technologies

Vladimír Havelka

-

vhavelka@dns.cz

Pro kompletní nabídku produktů a služeb se prosím registrujte.