Toto není e-shop pro koncové zákazníky, ale obchodní portál společnosti DNS a.s. – IT distributora s přidanou hodnotou (VAD).
MarketPlace
IT s přidanou hodnotou

Přihlášení

Registrace

Zapomenuté heslo

Zpět
0

Seznam poptávaného zboží

Na uvedené zboží a služby požaduji nabídku

S tímhle nepojede žádný server... :(

Greycortex implementace nástroje 

Zprovoznění nástroje pro analýzu a vizualizaci síťového provozu – Greycortex. Prerekvizita je kompletně vyplněný pre-deployment formulář od zákazníka. Služba obsahuje: Předinstalační služby a příprava: příprava licencí – kontaktní údaje, které…
Cena na vyžádání

Popis

Zprovoznění nástroje pro analýzu a vizualizaci síťového provozu – Greycortex.

Prerekvizita je kompletně vyplněný pre-deployment formulář od zákazníka.

Služba obsahuje:

 • Předinstalační služby a příprava:
  • příprava licencí – kontaktní údaje, které budou spjaté s licencí
  • síťové nastavení na základě informací od zákazníka (kompletně vyplněný pre-deployment formulář)
  • definice seznamu odposlouchávaných sítí a rozsahů (kompletně vyplněný pre-deployment formulář)
  • příprava fyzických propojů (kabeláž/optické moduly)
 •  Instalace na místě:
  • instalace serveru do připraveného rozvaděče/technologické místnosti
  • propojení se zrcadlem komunikace
  • propojení management rozhraní
 • Základní otestování funkce:
  • ověření správného zrcadlení provozu
  • přihlášení do systému
  • plnění systému daty

Pro úspěšnou instalaci a implementaci je nutná spolupráce a příprava na straně příjemce služby! Zejména je nutné připravit si fyzicky místo v rozvaděči, propojovací kabeláž, případně optické moduly pro oba konce spojení, případně pro každý propoj, volné zásuvky na napájení či kapacitu UPS. Z pohledu konfigurace je nutné mít připravené domluvené rezervace IP adres, hotové zrcadlení provozu na aktivních prvcích. Z pohledu komunikace zařízení od internetu je třeba mít povolené prostupy na update servery výrobce (min. dočasně, aby mohla proběhnout aktualizace). Samozřejmostí je zajištění fyzického přístupu k rozvaděči. Rozsah zajištění připravenosti může být upřesněn během zahájení projektu.

V případě nepřipravenosti nebo nezajištění podmínek pro úspěšné zahájení a doručení části nebo celé služby, nemůže být garantováno dokončení této služby, včetně domluveného harmonogramu. Dojde-li v tomto důsledku k prodloužení času stráveného na místě instalace, může být dodatečně fakturován čas strávený nad rámec této služby v rozsahu min. 4 hod. a max. 8 hod. a to i opakovaně při dalších pokusech o doručení služby.

Služba je doručována konzultantem s odpovídající certifikací výrobce anebo 5+ let zkušenostmi v dané oblasti. Služba je doručována v pracovní dny, v čase od 8 do 17 hod.

Služba je platná v rámci České republiky.

Technický garant
Jan Pouza
Consultant

Jan Pouza

jpuza@dns.cz

Pro kompletní nabídku produktů a služeb se prosím registrujte.