Toto není e-shop pro koncové zákazníky, ale obchodní portál společnosti DNS a.s. – IT distributora s přidanou hodnotou (VAD).
MarketPlace
IT s přidanou hodnotou

Přihlášení

Registrace

Zapomenuté heslo

Zpět
0

Seznam poptávaného zboží

Na uvedené zboží a služby požaduji nabídku

S tímhle nepojede žádný server... :(

VMware Infrastructure Health Check

Nezávislý technický audit a revize architektury virtualizovaných datových center na VMware. Služba zahrnuje ESXi hosty, vSphere clustery a vCenter server-y umístěné v zákaznických datových centrech. Součástí služby je softwarově definované…
Cena na vyžádání

Popis

Nezávislý technický audit a revize architektury virtualizovaných datových center na VMware. Služba zahrnuje ESXi hosty, vSphere clustery a vCenter server-y umístěné v zákaznických datových centrech. Součástí služby je softwarově definované úložiště VMware vSAN. Síťové komponenty a datová úložiště kromě těch, které jsou přímo připojeny k hostitelům ESXi, nejsou součástí této služby. Softwarově definované sítě (VMware NSX) nejsou součástí této služby.

Službu dodává konzultant s certifikací min. VMware Certified Professional

Cena služby závisí na počtu hostitelů ESXi a serverů vCenter. Služba je nabízena ve třech cenových úrovních uvedených v tabulce níže.

Úroveň Popis
SMB Small and Medium Business - max. 1 vCenter, do 10 ESXi hostů
SME Small and Medium Enterprises – max. 3 vCenter, do 100 ESXi hostů
LE Large Enterprise – neomezený počet vCenter a ESXi hostů

 

Služba obsahuje:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
  • zahájení, plánování, provádění a ukončení projektu, včetně koordinace zdrojů dodávek a komunikace se zúčastněnými stranami

Primární cíle služby:

 • Posoudit a shrnout prostředí VMware vSphere z hlediska jeho současného stavu
  a architektury se zaměřením na technické a organizační aspekty.
 • Poskytnout jasná doporučení pro zlepšení výkonu, spravovatelnosti a škálovatelnosti tohoto prostředí.
 • Posloužit jako reference k revizi osvědčených postupů a aktuálních problémů s infrastrukturou.

K dosažení těchto cílů budou provedeny tyto činnosti:

 • První soubor činností aktivit zahrnuje technické workshopy se členy zákaznického týmu, včetně IT architektů, Networking, Security a Storage administrátorů. Tato setkání se zaměřují na problémy, nejasnosti a konfigurace virtuální infrastruktury.
 • Druhým souborem činností je technický audit infrastruktury. Ten se provádí pomocí nástrojů RVtools a také prostřednictvím pozorování a měření komponent infrastruktury. Konfigurace zachycené pomocí RVtools zahrnují podrobná nastavení v určitém okamžiku VMware ESXi serverů, virtuálních strojů a serverové komponenty VMware vCenter.

Zachycená data obsahují nastavení a konfigurace, metriky výkonu, snímky obrazovky, poznámky z
pozorování a dokumentaci poskytnutou klientem. Analýza je založena na porovnání těchto dat s
osvědčenými postupy pro VMware vSphere v technických oblastech:

 • Compute – konfigurace hypervizoru ESXi a hostitelského hardwaru
 • Datové centrum – vCenter, monitorování, zálohování a další technologie pro podporu operací
 • Licencování – Konfigurace licencí a další podrobnosti
 • Síť – nastavení virtuální a fyzické síťové infrastruktury
 • Zabezpečení – Konfigurace zabezpečení v prostředí
 • Úložiště – Architektura a konfigurace sdíleného úložiště
 • Virtuální stroj – Virtuální pracovní zátěže, požadavky na aplikace
 • vSAN – specifická doporučení pro vSAN

Následně bude provedena podrobná analýza těchto dat.
Na základě analýzy následuje posouzení infrastruktury. Souhrnná zjištění a doporučení pak budou
uvedena dle následující části tohoto dokumentu.
Podrobné výsledky hodnocení jsou prezentovány ve formátu podle priorit. Tabulka 1 shrnuje různé
prioritní kategorie hodnocení.

Stupeň Definice
P1 Specifické položky vzbuzující obavy, které vyžadují okamžitou
pozornost, s odpovídajícími opatřeními k řešení každého problému.
P2 Zaznamenány položky vzbuzující potenciální obavy. Položky buď
nejsou kritické, nebo vyžadují další prošetření.
P3 Byla zaznamenána odchylka od osvědčených postupů, ale jejich
řešení nemusí být bezprostřední prioritou.
OK Položky odpovídají pokynům osvědčených postupů. Nebyly
zaznamenány žádné položky vzbuzující obavy.
Not Applicable Tato položka není použitelná

 

Pro každou oblast hodnocení budou změřeny specifické kontrolní body infrastruktury a porovnány
VMware.Best Practice dokumentací.

více informací o službě najdete v přiloženém datasheetu služby

Technický garant
Vladimír Havelka
Professional Services Manager & Sr. Consultant Dell Technologies

Vladimír Havelka

-

vhavelka@dns.cz

Pro kompletní nabídku produktů a služeb se prosím registrujte.