Toto není e-shop pro koncové zákazníky, ale obchodní portál společnosti DNS a.s. – IT distributora s přidanou hodnotou (VAD).
MarketPlace
IT s přidanou hodnotou

Přihlášení

Registrace

Zapomenuté heslo

Zpět
0

Seznam poptávaného zboží

Na uvedené zboží a služby požaduji nabídku

S tímhle nepojede žádný server... :(

Security dohled IT - IT AWACS SOLUTION

Služba Security dohled IT představuje významný preventivní prvek k posílení kybernetické bezpečnosti. S jejím nasazením lze předejít situacím, které by ohrozily chod společnosti, přispěje k rychlému odhalení a zmírnění dopadu případných…
Cena na vyžádání

Popis

Služba Security dohled IT představuje významný preventivní prvek k posílení kybernetické bezpečnosti. S jejím nasazením lze předejít situacím, které by ohrozily chod společnosti, přispěje k rychlému odhalení a zmírnění dopadu případných kybernetických incidentů.

Proč nasadit službu Security dohledu IT:

·         Bezpečnostní hrozby se nevyhýbají žádnému odvětví

·         Útoky jsou sofistikovanější a častější

·         Výpadek v provozu firmy vždy představuje finanční ztrátu

·         Náprava vyžaduje zbytečné finanční i personální zdroje (náklady)

·         Zvýšíte ochranu dat, dostupnost, důvěrnost a integritu a snížíte možnost jejich zneužití

·         Zamezíte přístup k citlivým informacím – od osobních informací až po finanční údaje

·         Zvýšíte svou kredibilitu, získáte výhodu před konkurencí, předejdete právním následkům

·         Zajistíte splnění části organizačních i technických požadavků, dle návrhu nového ZoKB 

 

 

Služba Security dohled IT:

·       Otestuje systém zabezpečení a najde slabá zranitelná místa, která můžou být zneužita

·       Včas odhalí nestandardní a podezřelé chování v interní síti

·       Reakce na incidenty jsou provozovány v režimu 24/7, dle úrovně SLA

·       Doporučí vhodné prvky a systémová opatření pro řešení kybernetické bezpečnosti

·       Zavede všechna do té doby známá a dostupná protiopatření

·       Detekované události jsou pravidelně analyzovány a nastavená bezpečnostní opatření jsou podle toho korigována a optimalizována.

·       Součástí je pravidelná reverzní analýza potenciálních útoků, ProAktivní denní analýza, reakce na aktuální hrozby i řešení havárií

·       Součástí je také komunikace s Národním ústavem pro kybernetickou bezpečnost - zajistí hlášení bezpečnostních incidentů (pro povinné osoby (poskytovatelů regulovaných služeb) v režimu vyšších i nižších povinností.

·       Přináší metodickou i odbornou pomoc školených odborníků

 

 

Služba je vhodná pro společnosti, které spadají do množiny povinných osob dle návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti. Není však určena pouze pro společnosti v kritické infrastruktuře, nebo v dodavatelském řetězci, ale pro všechny, kteří svou ICT síť potřebují zabezpečit proti stále se zvyšujícímu počtu napadení a útoků hackerů. Cílem je zachytit bezpečnostní událost včas a předejít bezpečnostnímu incidentu.

Služba má charakter PREVENCE před kybernetickým útokem, která je, spolu s dodržováním pravidel, při ochraně před napadením to nejúčinnější.

 

VYZKOUŠEJTE

Nabízíme Proof of Concept – za akceptovatelnou částku na dobu 1 měsíce nasadíme tuto službu u zákazníka. Cílem je získat nejen konkrétní představu o tom, co služba obsahuje, ale také reálné povědomí o provozu ICT sítě, informace o tom, jestli se již v minulosti nějaké pokusy i napadení vyskytly, jaký byl vzorec útoku a doporučení na bezpečnostní protiopatření.

 

IT AWACS SOLUTION s.r.o. tuto službu poskytuje v rámci České a Slovenské republiky. Zapadá do koncepce opatření, která budou požadována dle připravovaného Zákona o kybernetické bezpečnosti, s jehož platností se uvažuje od října roku 2024. Vyhovuje požadavkům Evropské směrnice NIS2.

IT AWACS SOLUTION je držitelem certifikace dle ISO 27001, máme zkušenosti s procesy ochrany informací a dat.

 

Více na www.itawacs.cz

Technický garant
Jiří Birgus
technický ředitel

Jiří Birgus

jbirgus@itawacs.cz

Pro kompletní nabídku produktů a služeb se prosím registrujte.