Toto není e-shop pro koncové zákazníky, ale obchodní portál společnosti DNS a.s. – IT distributora s přidanou hodnotou (VAD).
MarketPlace
IT s přidanou hodnotou

Přihlášení

Registrace

Zapomenuté heslo

Zpět
0

Seznam poptávaného zboží

Na uvedené zboží a služby požaduji nabídku

S tímhle nepojede žádný server... :(

Pentera as a Service Penetrační služba

Tato služba je určena pro reálnou validaci kybernetické bezpečnosti ve vnitřní infrastruktuře klientů. Služba zahrnuje interní penetrační test pomocí vyspělého nástroje PENTERA. Během procesu validace PENTERA pečlivě ověřuje bezpečnost serverů,…
Cena na vyžádání

Popis

Tato služba je určena pro reálnou validaci kybernetické bezpečnosti ve vnitřní infrastruktuře klientů. Služba zahrnuje interní penetrační test pomocí vyspělého nástroje PENTERA.

Během procesu validace PENTERA pečlivě ověřuje bezpečnost serverů, webových aplikací, koncových stanic a síťových zařízení v rámci infrastruktury. Výsledkem tohoto procesu je podrobná závěrečná zpráva, která obsahuje prezentaci všech nalezených problémů a nedostatků, spolu s doporučenými nápravnými opatřeními.

Naše služba umožňuje provedení testů ve třech základních režimech: black-box, grey-box a validaci Active Directory. Díky této službě dokážeme poskytnout komplexní pohled na bezpečnostní situaci v infrastruktuře klienta.

Důležitou informací je, že tato služba má omezení v rozsahu na 500 síťových adres a je určena pro organizace s maximálně 250 zaměstnanci.

Naším cílem je zajistit bezpečí vaší infrastruktury a umožnit vám efektivní nápravu potenciálních rizik a zranitelností.

Prováděné aktivity během validace:

 • samotný test trvá minimálně 24 hod. a více (dle domluvy)
 • sken IP adres a dostupné porty
 • sken zranitelností zařízení v síti
 • odposlech na síti
 • prolamování hesel
 • realizace útoků na síti (DHCP starvation, SMB/RDP/NTLM relay)
 • útoky hrubou silou na dostupné služby
 • exploitace zranitelností a následná exfiltrace dat
  a mnoho dalšího

Prováděné aktivity během re-testu:

 • validace cílených nálezů z předchozího testování
 • ověření, zda nápravná opatření byla správně realizována

Součinnost ze strany zákazníka:

 • poskytnutí testovaného IP rozsahu a volba typu testu (black-box, grey-box či validaci Active Directory)
 • zapojení do uživatelské VLAN s prostupy na do dalších síťových segmentů
 • poskytnutí lokálního/doménového účtu (pro účel grey-box testování)
 • zajištění vzdáleného přístupu na zařízení PENTERA

Výstup:

 • výstupní zpráva obsahující detailní výsledky
 • prezentace nálezů a diskuse nad nálezy
 • manažerské shrnutí a doporučené opravy

 

O společnosti PENTERA
Izraelská společnost založená v roce 2015.Zaměřuje se na oblast Cyber Security a jejím předním
produktem je platforma na validaci kybernetické bezpečnosti.

Gartner pro tento produkt vytvořil novou kategorii, a to ASV (Automated Security Validation). Softwarová platforma představuje propojení tří kategorií produktů, a to konkrétně penetrační testování, vulnerability management a mitigation management.

Nejedná se simulaci, nýbrž reálnou komplexní validaci bezpečnosti, bez použití agentů na koncových zařízení. Platforma začíná tam, kde končí práce skenerů zranitelností.

Aktuálně platformu využívá více než 700 zákazníků po celém světě.

Technický garant
Jan Nguyen
Business Unit Manager TECH

Jan Nguyen

jnguyen@dns.cz

Pro kompletní nabídku produktů a služeb se prosím registrujte.