Toto není e-shop pro koncové zákazníky, ale obchodní portál společnosti DNS a.s. – IT distributora s přidanou hodnotou (VAD).
MarketPlace
IT s přidanou hodnotou

Přihlášení

Registrace

Zapomenuté heslo

Zpět
0

Seznam poptávaného zboží

Na uvedené zboží a služby požaduji nabídku

S tímhle nepojede žádný server... :(

Fortinet instalace a implementace FortiSwitch nebo FortiAP

Základní instalace a implementace bezpečnostní brány Fortinet FortiSwitch nebo FortiAP. Služba zahrnuje: Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb zahájení, plánování, provádění a ukončení projektu,…
Cena na vyžádání

Popis

Základní instalace a implementace bezpečnostní brány Fortinet FortiSwitch nebo FortiAP.

Služba zahrnuje:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
  • zahájení, plánování, provádění a ukončení projektu, včetně koordinace zdrojů dodávek a komunikace se zúčastněnými stranami
 • Před instalační služby a příprava:
  • konzultace a získání informací
  • stávajícím stavu infrastruktury
  • kontrolu připravenosti lokalit
  • ověření umístění do Racku, napájení v Racku
 • propojení s FortiGate
 • konfigurace portů a zabezpečení
 • konfigurace VLAN
 • zabezpečení a NAC
 • konfigurace SSID
 • diagnostika

 

Pro úspěšnou instalaci a implementaci je nutná spolupráce a příprava na straně příjemce služby! Během zahájení služby může být příjemce služby požádán např. o zajištění IP rozsahů, DNS záznamů, vzdáleného přístupu pro konfiguraci, fyzický přístup k racku včetně manipulačního prostoru, vhodného racku pro instalaci hardware, dostatečného počtu napájecích zásuvek a kapacity UPS, připravených kompatibilních uplink portů do LAN/Management sítě apod. Rozsah zajištění připravenosti může být upřesněn během zahájení projektu.

V případě nepřipravenosti nebo nezajištění podmínek pro úspěšné zahájení a doručení části nebo celé služby, nemůže být garantováno dokončení této služby, včetně domluveného harmonogramu. Dojde-li v tomto důsledku k prodloužení času stráveného na místě instalace, může být dodatečně fakturován čas strávený nad rámec této služby v rozsahu min.4hod. a max.8hod. Engineer time a to i opakovaně při dalších pokusech o doručení služby.

Tato služba včetně doplňkových služeb a před instalační přípravy nezahrnuje nebo nenahrazuje jakékoliv konzultační služby související s hodnocením nebo návrhem řešení. DNS a.s. jako dodavatel této služby není zodpovědný za správnost navrženého řešení, využití této služby a negarantuje úspěšnou instalaci a implementaci v prostředí zákazníka, pokud návrh řešení a služeb nebyl součástí předchozích konzultací poskytnutých DNS a.s.

Služba je doručována konzultantem s odpovídající certifikací výrobce anebo 5+ let zkušenostmi v dané oblasti. Služba je doručována vzdáleně (kromě instalace hardware), v pracovní dny, v čase od 8 do 17hod. Služba je platná v rámci České republiky

Technický garant
Lukáš Engler
Consultant

Lukáš Engler

lengler@dns.cz

Pro kompletní nabídku produktů a služeb se prosím registrujte.