Žádanky v Sharepoint

TreeINFO

Popis produktu:

TreeINFO pro SharePoint přináší hotová řešení zaměřená na specifika procesů práce s dokumenty nebo na konkrétní typy dokumentů a formulářů, včetně možnosti rychlého vývoje dalších řešení na míru.

Efektivní podpora vašich interních procesů, správy a oběhu dokumentů i formulářů - elektronicky, snadno a rychle.

Kompletní vytváření a automatizované zpracování žádanek:

 • Jednoduché vytváření obvyklých firemních žádostí.
 • Schvalovací procesy dle jednotlivých typů žádanek.
 • Okamžitý přehled o stavu zpracování vlastních žádostí zaměstnance.
 • Snadné vyhledání žádanky dle zadaných kritérií (typ nebo žadatel).
 • Upozornění e-mailem na přidělené úkoly (schválení nebo zpracování žádanky).
 • Balíček - Žádanky:
 • S balíčkem TreeINFO pro SharePoint zpracováváte faktury již za 5 dní
 • Za licenci platíte až měsíc po instalaci
 • Získáte otevřené řešení, které si můžete sami upravovat a rozšiřovat

Aplikace žádanky obsahuje:

 • Klíčové vlastnosti balíčku TreeINFO pro SharePoint – Žádanky:
 • Jednoduché a přehledné formuláře pro vytvoření žádosti
 • Schvalovací procesy pro jednotlivé typy žádanek definované ve schvalovací matici
 • Emailové notifikace na přidělené úkoly
 • Souhrnný přehled úkolů resp. žádostí ke schválení na domovské stránce aplikace
 • Okamžitý přehled vlastních žádostí
 • Snadné vyhledání žádosti podle typu nebo žadatele
 • Aplikace pokrývá pět typů žádanek:
 • Schválení a vyúčtování služební cesty
 • Žádost o obsazení pracovního místa
 • Schválení zápůjčky služebního vozidla
 • Schválení školení
 • Schválení nového dodavatele

Jednoduché vytvoření žádosti

Všechny typy žádanek se zakládají na jednom místě kliknutím na tlačítko příslušné žádosti. Jednotné a přehledné formuláře s předvyplněnými údaji a kontrolou zadaných dat zajistí rychlé a správné založení žádosti a automatické spuštění schvalovacího procesu.

Rychlé schválení

Důležité údaje pro rozhodování poskytuje rozšířený Seznam úkolů schvalovatele. Tento seznam obsahuje všechny žádosti čekající na schválení daným uživatelem. Na přidělení úkolu a požadavek na schválení nebo zpracování žádanky je uživatel upozorněn emailem. Emailová zpráva obsahuje odkaz, který otevře formulář žádanky a volby pro splnění daného úkolu. Průběh schvalovacího procesu je jednoduše nastaven ve formuláři žádanky nebo pomocí pravidel v konfigurační matici.

Přehled a snadné vyhledávání

Uživatel má na domovské stránce aplikace standardně zobrazen přehled všech svých žádostí včetně stavu, v jakém se aktuálně nacházejí. Uživatelé mají dále možnost použít vyhledávací formulář a snadno vyhledat požadovanou Žádanku dle zvolených parametrů (např. podle typu žádanky, stavu, žadatele, apod.). Výsledky vyhledání je možné upřesnit pomocí filtrů. Veškeré kroky zpracování žádanky (kým a kdy byla schválena), jsou zaznamenány do přehledné tabulky Historie workflow. Tato tabulka je součástí Žádanky a poskytuje kompletní auditní stopu.

Nové produkty v Marketplace: