SAP Inspection

Fujitsu

Popis produktu:

Jsou vaše SAP servery plně vytíženy? Nabízíme Vám službu, nástroje a metody posouzení, které zajistí správnou velikost vaší infrastruktury.

Pomocí této služby z analyzujete Vaší provozní IT infrastrukturu SAP a vytváříme Vám přesný profil skutečného zatížení. Služba Vám také poskytne inventární seznam všech prostředků IT infrastruktury SAP a transparentně ukaže využití jednotlivých součástí IT a souvisejících SAP systémů. Na základě těchto informací Vám poskytneme ověřená doporučení do plánování infrastruktury IT. Tato služba je poskytována pomocí softwaru SAP „SystemInspector“ vyvinutého společností Fujitsu, který využívá standardní rozhraní systému SAP RFC a přináší účinné měření bez dopadu na konfiguraci, výkon nebo procesy systému SAP. Služba je poskytována za pevnou cenu a k dispozici máte dvě různé varianty. Každá varianta služby se zaměřuje na specifickou oblast použití:

 • Upgrade/migrace/konsolidace – podporuje projekty upgradu, migrace a/nebo konsolidace
 • Analýza výkonu/trendů – pro analýzu překážek v dosažení výkonu a analýzu trendů

Služba SAP SystemInspection je ideálním doplňkem služby SAP EarlyWatch®, která analyzuje aplikace a poskytuje data podle identifikátorů systémů (SID). Služba SAP SystemInspection tuto službu rozšiřuje, poskytuje analýzu problémů IT infrastruktury SAP v rámci celého a často různorodého prostředí, které zahrnuje všechny ID systému.

Služba SAP SystemInspection

 • Získáte podrobné informace:
 • Využití každého měřeného systému SAP a každého jednotlivého serveru v jednotkách SAPS (indikátor výkonu systému SAP)
 • Rozložení zatížení podle identifikátorů systémů (SID)
 • Využití operační paměti
 • Propustnosti pro I/O operace a posouzení relevantních transakcí systému SAP
 • Získáte výhody:
 • Předcházení nadměrnému provisioningu a zbytečným investicím do infrastruktury
 • Omezením nebo odstraněním překážek v nedostatečném výkonu zvýšíte kvalitu služby
 • Přináší výsledky v krátkém horizontu s Vaším minimálním úsilím
 • Poskytne jasná doporučení pro optimalizaci IT infrastruktury SAP

Nové produkty v Marketplace: