Lepide

GDPR

Popis produktu:

Mocný nástroj pro kontrolu zabezpečení ve vnitropodnikových sítích včetně auditu a monitoringu změn. Díky Lepide si můžete zmapovat zranitelnost svého IT v řádů jednotek dnů. Zabezpečíte tak své citlivé data a budete mít dokonalý přehled o všech aktivitách jednotlivých uživatelů. Kontrolní a auditní činnost probíhá v reálném čase pro zefektivnění Vašeho IT.

V přehledné konzoly vidíte všechny změny a jednoduše tak sledujete co se děje v IT systémech. Přes inteligentní dashboard mžůete nastavit automatizované reakce na události nebo případně vracet změny do předchozích stavů (rollback).

DNS Marketplace Vám přináší nejen samotný software Lepide pro řešení souladu s GDPR, ale i odbornou pomoc přes specializované konzultanty. Pro vyřešení GDPR Vám nabízíme ucelené řešení - analýzy, softwarů, řešení a pomoc s nastavením IT pro ochranu osobních údajů.

Kompletní zajištění připravenosti na GDPR přes DNS Marketplace:

Analýza

Připravíme kompletní vstupní analýzu díky specializovaným odborníkům

Software

Dodáme vhodný software pro správné a vhodné používání v interních IT systémech

Právní služby

Zajistíme komplexní služby pro správné dodržování nařízení GDPR

Nové produkty v Marketplace: