Toto není e-shop pro koncové zákazníky, ale obchodní portál společnosti DNS a.s. – IT distributora s přidanou hodnotou (VAD).
MarketPlace
IT s přidanou hodnotou

Přihlášení

Registrace

Zapomenuté heslo

Zpět
0

Seznam poptávaného zboží

Na uvedené zboží a služby požaduji nabídku

S tímhle nepojede žádný server... :(

PROJECTMAN - Project Management

Dodání jakéhokoliv řešení s sebou přináší celou paletu rizik. Jedná se např. o překročení termínu nebo finančního rámce dodávky, technické a kvalitativní problémy způsobené nepřipraveností klienta, nevhodná nebo nedostatečná komunikace všech…
Cena na vyžádání

Popis

Dodání jakéhokoliv řešení s sebou přináší celou paletu rizik. Jedná se např. o

 • překročení termínu nebo finančního rámce dodávky,
 • technické a kvalitativní problémy způsobené nepřipraveností klienta,
 • nevhodná nebo nedostatečná komunikace všech zainteresovaných stran,
 • a mnoho dalších úskalí.

Co je projektové řízení

 

Projektové řízení je soubor činností a metod vedoucí k úspěšnému zajištění dodávky ve všech jejich parametrech. Kvalitní příprava a vedení projektu minimalizuje výše uvedená rizika a přináší profitabilní dodávku a upevnění reputace pro vás i vaše klienty.

 

Projektové řízení zahrnuje primárně tyto oblasti:

 

 1. Rozsah. Požadavky, definice rozsahu a očekávané výsledky projektu.
 2. Harmonogram. Časový plán a termíny. Detailní plán práce a jednotlivých činností.
 3. Rozpočet a náklady. Plán nákladů, jeho průběžná kontrola a reporting.
 4. Kvalita. Metody hodnocení, průběžná kontrola a reporting.
 5. Lidské zdroje. Identifikace rolí, odpovědností a požadavků na dovednosti pro jednotlivé členy. Podpora týmové práce, řešení konfliktů a rozvoj dovedností členů týmu.
 6. Komunikace. Pravidla komunikace a distribuce informací mezi zúčastněnými stranami.
 7. Řízení rizik. Analýza potenciálních hrozeb, tvorba strategií pro minimalizaci nebo eliminaci jejich dopadu.
 8. Stakeholder management. Identifikace a analýza zainteresovaných subjektů, identifikace jednotlivců i skupin/organizací, pochopení jejich potřeb a očekávání. Udržování produktivních vztahů se zainteresovanými stranami.
 9. Change management. Implementace změn v organizaci. Identifikace podporovatelů, odpůrců a strategie práce s jednotlivými skupinami.

 

Řízení projektů podle profesionálních standardů a metod

Vycházíme z celosvětových “best practice” metod, jako je PMI, PRINCE2, IPMA, Scrum nebo SAFe. Metodu upravíme na míru vašim potřebám a zvolíme přístup, který je vhodný pro danou dodávku – prediktivní, hybridní nebo agilní.

 

Poskytneme vám prověřeného projektového manažera, který má zkušenost s implementací podobného technologického stacku.

 

Transparentně řídíme rozsah, náklady a termíny projektu. Nastavíme fungující komunikaci a postaráme se o pochopení potřeb a spokojenost zainteresovaných stran. Řídíme rizika a změny projektu tak, aby nedocházelo k překročení rozpočtu a posunutí termínů. Řídíme kvalitu dodávky.  

Projektové řízení na straně partnera

Rychlé doplnění vašeho týmu o zkušeného projektového manažera s potřebnými znalostmi a dovednostmi, který je připraven okamžitě začít plánovat a řídit projekt. Získáte objektivní pohled zvenčí a transparentní nastavení řízení projektu. To vše za předem dohodnutou cenu.

Projektové řízení na straně za zákazníka

Váš zákazník získá dedikovaného projektového manažera, který nastaví realistické očekávání dodávky služeb, nastaví transparentní postupy řízení a komunikace. Zároveň se projektový manažer postará o potřebné kroky na straně zákazníka spojené s implementací a adopcí vašich služeb a interním prosazením změny.

Záchrana projektu

Přečerpali jste rozpočet, hrozí vám zpoždění nebo nespokojený zákazník? Rychle provedeme audit, pojmenujeme hlavní problémy a navrhneme opatření k nápravě. Pomůžeme vám s realizací nápravných opatření.

 

Rozvoj projektového týmu, postupů a metod

Kompetentní a kvalitní tým je vaší konkurenční výhodou. Máme pro vás interaktivní workshopy, tréninky i certifikační kurzy k získání potřebných kompetencí jak v oblasti projektového řízení, tak měkkých dovedností.

 

Pomůžeme vám nastavit fungující postupy pro úspěšnou dodávku projektů, vycházející z celosvětových metod, upravené pro vaše potřeby.

Technický garant
Pavel Veselý
Head of Data & AI Competency

Pro kompletní nabídku produktů a služeb se prosím registrujte.