Právní služby GDPR

GDPR

Popis produktu

Při zavádění nových procesů pro zajištění souladu s Obecným nařízením GPDR budou nutné i mnohé změny v oblasti zpracování osobních údajů včetně jejich posouzení a dalších změn v administrativě daného zákazník tak, aby bylo postupováno s aktuálním výkladem legislativních změn či požadavků Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podstatnou je nezbytná spolupráce s tímto úřadem a navazující skutečnosti vyplývajících z uskutečněných interních změn pravidel, směrnic a smluv.

Výhodou spolupracující advokátní kanceláře Purkyt & Co je specializace na dané úkony související s aktualizací všech úkonů zajišťující plynulý chod administrativy zákazníka. Díky zaměření na ochranu osobních údajů a obchodního práva tak zákazník získává ochranu před nesprávným postupem, komunikaci s úřady a vyměřenými sankcemi ze strany ÚOOU.

Popis služby:

  • Doporučení postupu
  • Koordinace výstupní analýzy souladu s nařízení GDPR.
  • Vyřešení právních otázek při výkladu nařízení GDPR.
  • Právní audit smluv
  • Provedení revizí a změn ve smlouvách organizace.
  • Navržení nových a plně vyhovujících smluv, směrnic a postupů pro soulad s GDPR.
  • Zastupování
  • Právní zastoupení organizace při komunikaci s ÚOOU.
  • Veškerý právní servis související s agendou zákazníka.

Nové produkty v Marketplace: