Sběr, monitoring a vyhodnocování výrobních dat

AVS Reva

Popis produktu:

REVA funguje jako nezávislý monitoring výrobních zařízení. Umožňuje provádět sběr, monitorování a vyhodnocení výrobních a technologických dat. Díky integrovaným výrobním terminálům probíhá vizualizace a reportování dat. Systém poskytuje přesné hodnocení efektivity a využití strojních zařízení a on-line informace o stavu stroje. To má vliv na řízení jakosti a kontrolu technologické kázně. HELIOS REVA zprostředkuje též on-line pohled na stav rozpracovanosti zakázky či zpětný audit z archivovaných dat. Výhodou je možnost sběru libovolných technologických informací.

Velmi důležitou vlastností tohoto řešení je, že umožňuje na obsluze stroje nezávislé měření a vyhodnocení skutečné doby práce zařízení. To je doplněno snímkem pracovního dne operátora a též monitoringem skutečných a požadovaných technologických dat zařízení (teploty, tlaky, atd.), včetně aktivního systému varování. Dokáže včas upozornit na nestandardní stavy zařízení či obsluhy. Měření je zobrazeno v datovém i grafickém reportingu, k dispozici on-line, včetně možnosti vzdáleného přístupu. HELIOS REVA může pracovat zcela nezávisle na ERP, ale ideální je právě využití možnosti jeho plné integrace se systémem HELIOS.

Výhody v rámci MES systému REVA pro výrobní společnosti:

 • O co REVA rozšiřuje Váš ERP systém:
 • Monitorování a vyhodnocování dat strojů (sběr, vyhodnocení a interpretaci dat z výrobních procesů včetně technologických dat z PLC výrobních zařízení)
 • Pořizování dat na terminálech ve výrobě (terminály jsou spojeny s řešením IS REVA a nejsou bezprostředně podřízeny konkrétnímu výrobnímu systému či ERP)
 • Vizualizaci a reportování dat (data z výrobního procesu a zařízení jsou uložena v IS REVA ze kterých jsou sestavovány reporty; vybraná data jsou přenášena i do podnikových ERP
 • Jaké jsou hlavní přínosy:
 • Implementaci můžeme přizpůsobit přesně vašim potřebám
 • Hodnocení efektivity a využití strojních zařízení
 • On-line informace o aktuálním stavu stroje
 • Kontrola dodržování technologické kázně
 • Aktuální stav rozpracovanosti zakázky
 • Datová komunikace s řídícím SW stroje
 • Možnost odesílání reportů do e-mailů příjemců

Nové produkty v Marketplace: