Toto není e-shop pro koncové zákazníky, ale obchodní portál společnosti DNS a.s. – IT distributora s přidanou hodnotou (VAD).
MarketPlace
IT s přidanou hodnotou

Přihlášení

Registrace

Zapomenuté heslo

Zpět
0

Seznam poptávaného zboží

Na uvedené zboží a služby požaduji nabídku

S tímhle nepojede žádný server... :(

DNS - Penetrační testování interní a externí infrastruktury

Penetrační testování interní a externí infrastruktury metodikou OSSTMM, PTEST, NIST. Rozsah této služby lze rozdělit na testování Interní a Externí infrastruktury a dále lze zvolit hloubkutestování a vybrat pouze Základní anebo Pokročilé testování…
Cena na vyžádání

Popis

Penetrační testování interní a externí infrastruktury metodikou OSSTMM, PTEST, NIST.

Rozsah této služby lze rozdělit na testování Interní a Externí infrastruktury a dále lze zvolit hloubku
testování a vybrat pouze Základní anebo Pokročilé testování. Případně lze upravit rozsah dle
individuálních potřeb konkrétního prostředí a klienta.

Služba obsahuje:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
  o zahájení, plánování, provádění a ukončení projektu, včetně koordinace zdrojů
  dodávek a komunikace se zúčastněnými stranami
 • Předinstalační služby a příprava:
  • konzultace a získání informací o stávajícím stavu infrastruktury
  • konzultace přínosu penetračního testování
  • definice rozsahu a omezení (testování během dne/mimo pracovní dobu, kritické
   stroje, které se nesmí testovat, komunikační matice, způsob realizace – fyzicky,
   skrze VPN, apod.)
 • Základní testování interní infrastruktury:
  • testování formou black-box, grey-box či white-box
  • identifikace a sběr informací o síťových zařízení, informačních systémů a provozovaných služeb
  • automatizované bezpečností testy neinvazivního charakteru
  • enumerace zranitelností a slabin v infrastruktuře (následná exploitace)
  • odposlech síťové komunikace v rámci LAN sítě
  • využití veřejně dostupných nástrojů
  • Prezentace a report obsahující manažerské shrnutí, popis zranitelností a doporučená
   nápravná opatření
 • Pokročilé testování interní infrastruktury:
  • testování formou black-box, grey-box či white-box
  • identifikace a sběr informací o síťových zařízení, informačních systémů a provozovaných služeb
  • automatizované bezpečností testy neinvazivního charakteru
  • enumerace zranitelností a slabin v infrastruktuře (následná exploitace)
  • manuální hledání zranitelností a jejích následná exploitace
  • exfiltrace dat, hledání citlivých informací na serverech a zařízení
  • pivoting, eskalace práv na prolomených systémech
  • síťové útoky typu MITM, ARP poisoning, DHCP spoofing či DOS na konkrétní servery
  • crackování hesel s pomocí na míru vygenerovaných slovníků
  • využití veřejně dostupných, komerčních a vlastních nástrojů
  • Prezentace a report obsahující manažerské shrnutí, popis zranitelností a doporučená
   nápravná opatření
 • Základní testování externí infrastruktury:
  • testování formou black-box, grey-box či white-box
  • identifikace a sběr informací o síťových zařízení, informačních systémů a provozovaných služeb
  • enumerace domén a subdomén, ověření DNS záznamů
  • automatizované bezpečností testy neinvazivního charakteru
  • využití veřejně dostupných nástrojů
  • Prezentace a report obsahující manažerské shrnutí, popis zranitelností a doporučená nápravná opatření
 • Pokročilé testování externí infrastruktury:
  • testování formou black-box, grey-box či white-box
  • identifikace a sběr informací o síťových zařízení, informačních systémů a provozovaných služeb
  • enumerace domén a subdomén, certifikátů, ověření DNS záznamů
  • zjištění informací na základě veřejně dostupných zdrojů
  • hledání uniklých účtů na darkwebu a ověření jejich aktuálnosti
  • automatizované bezpečností testy neinvazivního charakteru
  • manuální hledání zranitelností a jejích následná exploitace
  • využití veřejně dostupných, komerčních a vlastních nástrojů
  • Prezentace a report obsahující manažerské shrnutí, popis zranitelností a doporučená
   nápravná opatření
Technický garant
Jan Nguyen
Business Unit Manager TECH

Jan Nguyen

jnguyen@dns.cz

Pro kompletní nabídku produktů a služeb se prosím registrujte.