Toto není e-shop pro koncové zákazníky, ale obchodní portál společnosti DNS a.s. – IT distributora s přidanou hodnotou (VAD).
MarketPlace
IT s přidanou hodnotou

Přihlášení

Registrace

Zapomenuté heslo

Zpět
0

Seznam poptávaného zboží

Na uvedené zboží a služby požaduji nabídku

S tímhle nepojede žádný server... :(

DNS - Konceptuální návrh budoucí virtuální infrastruktury datového centra

Nezávislý technický návrh architektury virtualizovaného datového centra na VMware technologiích. Služba zahrnuje ESXi hosty, vSphere clustery a vCenter server-y umístěné v zákaznických datových centrech. Součástí služby je softwarově definované…
Cena na vyžádání

Popis

Nezávislý technický návrh architektury virtualizovaného datového centra na VMware technologiích. Služba zahrnuje ESXi hosty, vSphere clustery a vCenter server-y umístěné v zákaznických datových centrech. Součástí služby je softwarově definované úložiště VMware vSAN anebo návrh externího diskové úložiště typu SAN. Síťové komponenty a datová úložiště kromě těch, které jsou přímo připojeny k hostitelům ESXi, nejsou součástí této služby. Softwarově definované sítě (VMware NSX), technologie Kubernetes a jakékoliv další aplikace nejsou součástí této služby.

Služba obsahuje:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
  • zahájení, plánování, provádění a ukončení projektu, včetně koordinace zdrojů dodávek a komunikace se zúčastněnými stranam

Primární cíle služby:

 • Navrhnout architekturu virtualizovaného datového centra postaveného na VMware vSphere, vSAN a případně s využitím externího diskového úložiště typu SAN výrobců třetích stran (Dell, HPE, IBM, Hitachi, Huawei) včetně SAN návrhu.
 • Zohlednit cíle, potřeby a požadavky Zadavatele, které budou blíže specifikovány během doručení této služby.
 • Brát v úvahu jen moderní řešení s aktivní podporou od výrobců, které nesmí být na konci plánované životnosti.

Dále bude návrh zohledňovat:

 • aktuálně používané Hardware a Software vybavení, aplikace a služby
 • snadnost ovládání a udržování infrastruktury
 • definovanou vysokou dostupnost virtuální infrastruktury, No SPoF architektura (No Single Point of Failure)
 • snadnou škálovatelnost, obnovitelnost, správu a zabezpečení
 • rozpočet, dostupné lidské zdroje pro monitoring, údržbu a provoz navrženého řešení a jejich znalosti
 • požadavky na umístění infrastruktury
 • časové požadavky a možnosti
 • životní cyklus, plánovaný růst
 • stávající Networking datového centra,
 • jiné požadavky a potřeby specifikované během doručení této služby

K dosažení těchto cílů budou provedeny tyto činnosti:

 • První soubor činností aktivit zahrnuje technické workshopy se členy zákaznického týmu, včetně IT architektů, Networking, Security a Storage administrátorů. Tato setkání se zaměřují na popis architektury stávajícího datového centra a koncepci řešení vysoké dostupnosti virtuální infrastruktury.
 • Druhým souborem činností je zachycení využití zdrojů infrastruktury. Ten se provádí obvykle pomocí nástrojů LiveOptics, RVtools (VMware prostředí) a také prostřednictvím pozorování a měření komponent infrastruktury. Zachycené informace zahrnují využití zdrojů serverů, virtuálních strojů a připojených diskových úložišť v určitém okamžiku anebo časovém rozsahu dle nasazení.

Zachycená data obsahují nastavení a konfigurace, metriky výkonu, snímky obrazovky, poznámky z
pozorování a dokumentaci poskytnutou klientem.
Tato data jsou dále využita pro konceptuální návrh virtuální infrastruktury. Zachycená data a konfigurace nejsou nijak podrobně posuzována a hodnocena vůči jakýmkoliv Best practices výrobců (např. VMware best practices apod.)

Technický garant
Vladimír Havelka
Professional Services Manager & Sr. Consultant Dell Technologies

Vladimír Havelka

-

vhavelka@dns.cz

Pro kompletní nabídku produktů a služeb se prosím registrujte.