Disaster Recovery as a Service

Veeam

Popis produktu:

Disaster Recovery as a Service umožňuje obnovení provozu IT z datacentra. Veškerá data zákazníka jsou pomocí software Veeam zálohována do virtuálního prostředí v DC a je kontrolována jejich konzistence. Zároveň je v DC připraven výkonný cloud, kde lze v případě havárie serverů Vaše IT automaticky spustit. Cloud si načte zálohy dat a nahradí servery ve Vaší kanceláři. Vše je zpět v provozu za jednotky minut. Po opravení Vašich serverů se provoz vrátí zpět a služba nadále funguje jako zálohování.

Součástí řešení jsou služby jako návrh recovery scénáře, implementace, design, otestování či zaškolení.

Souhrn:

  • Využití jako DR pro on-premise IT
  • Využití jako DR pro IT v cloudu
  • Pravidelné měsíční platby za prostor pro zálohování
  • Platba za cloudové servery pouze v případě výpadku Vašeho IT

Nové produkty v Marketplace: