Toto není e-shop pro koncové zákazníky, ale obchodní portál společnosti DNS a.s. – IT distributora s přidanou hodnotou (VAD).
MarketPlace
IT s přidanou hodnotou

Přihlášení

Registrace

Zapomenuté heslo

Zpět
0

Seznam poptávaného zboží

Na uvedené zboží a služby požaduji nabídku

S tímhle nepojede žádný server... :(

Datacenter Infrastructure Health check

Nezávislý technický audit a revize celé architektury datových center anebo jen jejich částí. Služba může zahrnovat fyzické servery, server clustery, disková úložiště, Fibre Channel nebo iSCSI SAN sítě, disková úložiště pro zálohovaná data a…
Cena na vyžádání

Popis

Nezávislý technický audit a revize celé architektury datových center anebo jen jejich částí. Služba může zahrnovat fyzické servery, server clustery, disková úložiště, Fibre Channel nebo iSCSI SAN sítě, disková úložiště pro zálohovaná data a případně zálohovací software umístěné v zákaznických datových centrech. Softwarově definovaná řešení, sítě (např.VMware NSX) nejsou součástí této služby.
Cena služby závisí na velikosti a komplexitě prostředí, počtu serverů, storage, SAN apod. Případně na počtu a typu analyzovaných prvků infrastruktury.


Služba obsahuje:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
  • zahájení, plánování, provádění a ukončení projektu, včetně koordinace zdrojů dodávek a komunikace se zúčastněnými stranamy
 • Primární cíle služby:
  • Posoudit a shrnout prostředí z hlediska jeho současného stavu
   a architektury se zaměřením na technické a organizační aspekty.
  • Poskytnout jasná doporučení pro zlepšení výkonu, spravovatelnosti a škálovatelnosti tohoto prostředí.
  • Posloužit jako reference k revizi osvědčených postupů a aktuálních problémů s infrastrukturou.
 • K dosažení těchto cílů budou provedeny tyto činnosti:
  • První soubor činností aktivit zahrnuje technické workshopy se členy zákaznického týmu, včetně IT architektů, Networking, Security a Storage administrátorů. Tato setkání se zaměřují na problémy, nejasnosti a konfigurace infrastruktury.
  • Druhým souborem činností je technický audit infrastruktury. Ten se provádí pomocí souborů nástrojů LiveOptics, SAF Collector, SAN Health anebo jiných nástrojů výrobců zařízení, a také prostřednictvím pozorování a měření komponent infrastruktury. Zachycené konfigurace a hodnoty zatížení či využití prvků infrastruktury jsou zachyceny v určitém okamžiku či období nejvyššího zatížení.
   Zachycená data obsahují metriky výkonu, snímky obrazovky, poznámky z pozorování a dokumentaci poskytnutou klientem. Analýza je založena na porovnání těchto dat s osvědčenými postupy v technických oblastech:
   • Compute – konfigurace hostitelského hardwaru
   • SAN síť – nastavení fyzické síťové infrastruktury
   • Úložiště – Architektura a konfigurace sdíleného úložiště
 • Následně bude provedena podrobná analýza těchto dat.
 • Na základě analýzy následuje posouzení infrastruktury. 
 • Souhrnná zjištění, hodnocení a doporučení pak budou uvedena ve zprávě kde jsou prezentovány ve formátu podle priorit.
Technický garant
Vladimír Havelka
Professional Services Manager & Sr. Consultant Dell Technologies

Vladimír Havelka

-

vhavelka@dns.cz

Pro kompletní nabídku produktů a služeb se prosím registrujte.