Konektivita do sítě LoRaWan s DNS Marketplace

Připravili jsme pro Vás detailní informace o další z novinek v portfoliu DNS Marketplace, který se tentokrát zaměřuje na moderní technologie v IoT (Internet of Things). Projděte si možnosti a funkčnost konektivity v síti LoRaWan prostřednictvím Českých Radikomunikací a.s., která je nejsilnější vendorem v této technologické oblasti a pokrývá signálem většinu míst ČR. Detailní technický popis si můžete pročíst v tomto článku.

 

 

LoRaWan využívá radiové komunikace, která tvoří přístupovou část obousměrné komunikační sítě. Za technologií LoRa (na rozdíl od Sigfoxu) stojí uskupení několika členů, konzumenti tedy budou moci využívat více technologických komponent od různorodých výrobců. Otevřenost řešení by měla dovolit i rychlý vznik individuálních zákaznicky navržených modulů. CRA využívá při budování sítě LoRaWan své stávající komunikační infrastruktury po celé ČR, kterou rozšíří o LoRa Gateway (základnové stanice). Aktuální pokrytí je přes 70% procent obyvatelstva České republiky. Do konce roku 2018 by měla být pokryta i další místa ČR.

LoRaWan je rádiová technologie pro transfer malého množství informací na velkou vzdálenost a využívá principu přenášení rádiových vln pomocí rozprostřeného spektra, který je patentem společnosti Semtech. LoRaWan nabízí obousměrnou komunikaci v rozmezí od 300 bit/s do 50 000 bit/s. Mezi velkou výhodu patří nízka energetická spotřeba a nízké provozní náklady. V závislosti na typu zařízení a jeho nastavení je životnost baterie až 10 let. Zajímavým aspektem je velmi nízká spotřeba energie pro zařízení jako jsou senzory, odečty, PIR čidla či teploměry. Oproti tomu například GPS lokalizace má spotřebu větší. Další hledisko, které ovlivňuje životnost baterie, je počet a velikost odeslaných zpráv denně, lokace umístění senzoru (vliv teploty na životnost baterie) a také typ a velikost baterie.

Komunikační síť LoraWan funguje obdobně jako Sigfox v nelicencovaném pásmu na frekvenci 868 MHz. Pro zabezpečení komunikace se používá hned několik způsobů. Výchozí je komplexní šifrování pomocí 128bitové šifry, přičemž se používá systém dvou klíčů, kdy jeden z klíčů má provozovatel sítě a druhý provozovatel služby (koncový zákazník). Specifikace LoRaWAN popisuje komunikační záznam mezi danými čidly vybavenými rádiovou jednotkou a základnovými stanicemi (LoRa Gateway). Všechny LoRa Gateway vyžadují pro komunikaci s řídícím serverem buď vyhrazenou přípojku, anebo komunikuje prostřednictvím zabezpečeného připojení ve standardní přípojce k síti Internet. Řídící server zajišťuje komunikaci s LoRa Gateway, řídí a adaptivně upravuje radiové kritéria komunikace, sleduje stav celé sítě včetně provozních informací o stavu koncových senzorů a zajišťuje směrování zpráv do přiřazeného aplikačního serveru, a tím zajišťuje směrování zpráv pouze určenému příjemci. Každá IoT zařízení komunikují pomocí LoRaWan technologie k nejbližší LoRa Gateway, odkud jsou informace přeposlána přes 3G síť nebo Ethernet do nadřazeného serveru / cloudu. Zde mohou být opět dále upravena a následně zpřístupněna koncovým uživatelům skrz webové stránky či mobilní aplikace. Každý typ použitého senzoru podléhá certifikaci a tudíž do sítě CRA je možno přihlásit pouze certifikované typy senzoru.

Díky široké nabídce možných tarifů se dá přesně určit výpočet nákladů a ekonomická profitabilita projektu. Cena za připojení zařízení do sítě LoRaWan Českých radiokomunikací je opět závislá na počtu připojených zařízení a na objemu přenesených zpráv mezi zařízeními.

DNS Marketplace je připraven Vám nabídnout to nejlepší řešení konektivity včetně kalkulace daného řešení i včetně nabídky senzorů a čidel v případě rozsáhlejších projektů.

Jednotlivé tarify a nabídku řešení pro Průmysl 4.0 a další možná použití v různých oblastech podnikání najdete v produktovém portfoliu CRA IoT v DNS Marketplace.