FortiAnalyzer

Bezpečnost sítí Fortinet

Popis produktu:

FortiAnalyzer v jednom zařízení současně integruje nástroje pro analýzu sítě, logování síťového provozu a nástroj pro vytváření cílových reportů ze získaných dat. Administrátorům sítě přináší hluboký a ucelený přehled o síťovém provozu. Produkty FortiAnalyzer se nasazují do společností všech velikostí, které vyžadují centralizovanou analýzu bezpečnostních událostí, forenzní výzkum sítě, reportovací nástroj, archivaci dat procházející v síti, karanténu pro nebezpečné a infikované soubory, e-maily, instant messaging a vulnerability management.

FortiAnalyzer lze použít pro sběr dat nejenom samotných Fortinet produktů, ale i ze zařízení třetích stran. Zařízení a sítě, ze kterých se sbírají data, mohou být obecně kdekoliv na světě. Tím FortiAnalyzer bourá geografické omezení a i celosvětovým společnostem může přinést centralizovanou analýzu sítě a přehled o bezpečnostní situaci v síti. FortiAnalyzer minimalizuje úsilí potřebné pro monitorování dodržování firemních politik pro používání počítačového vybavení, zároveň je schopný efektivně a rychle oznamovat administrátorům případy narušení bezpečnosti nebo porušení firemních pravidel.

Výhody produktu:

  • Korelace síťových událostí- umožňuje IT administrátorům rychle identifikovat a efektivněji reagovat na bezpečnostní hrozby v rámci sítě
  • Jednodušší grafické reporty - poskytuje široké spektrum reportů o událostech, aktivitách uživatelů a trendů vyskytujících se v síti
  • Škálovatelný výkon a kapacita - FortiAnalyzer platformy podporují tisíce zařízení FortiGate a FortiClient
  • Centralizovaný monitorovací a logovací nástroj pro více typů záznamů - FortiAnalyzer je schopný analyzovat informace přímo z datových přenosů, systémových událostí, výskytů virů, útoků, událostí webové filtrace, e-mailů a instant messagingu
  • Bezproblémová integrace s ostatními Fortinet produkty

Nové produkty v Marketplace: