Analýza souladu s GDPR

GDPR

Popis služby

Cílem analýzy souladu s požadavky GDPR (General Data Protection Regulation) pro organizaci je získání úplného přehledu o stavu připravenosti a doporučení následných případných úprav dokumentace, postupů zpracování nebo úprav aplikací a technologií tak, aby společnost splňovala požadavky GDPR v daném rozsahu.

Díky zkušeným konzultantům nabízí DNS Marketplace kompletní úvodní analýzu pro splnění nařízení GDPR.

Inviduální přístup konzultantů na základě získaných informací z organizace pro správné vyhodnocení všech důležitých rizik a procesů včetně doporučujících opatření ke splnění nařízení GDPR.

Přesné informace o GDPR a jaké povinnosti organizace od 25.5.2018 čekají naleznete zde

.

Detailní přehled o službě Analýza souladu s GDPR

 • Zpracování o stavu k požadavkům GDPR:
 • Požadavky GDPR ve vztahu ke zpracování osobních údajů prováděných organizací
 • Současný stav v organizaci ochrany osobních údajů
 • Přehled stavu po jednotlivých zpracováních
 • Návrh postupu k odstranění nedostaktu:
 • Procesy zpracování osobních údajů a ochrana osobních údajů v organizaci
 • Role v ochraně osobních údajů
 • Plán a harmonogram realizace opatření
 • Výstupní dokumentace pro organizaci:
 • Zahrnuje komplexní zprávu o stavu a ochraně osobních údajů ve vztahu k požadavkům GDPR
 • Katalog všech zpracování osobních údajů v organizaci
 • Výčet doporučených analytických a řídících dokumentů

Nové produkty v Marketplace: